Mục đích và cách thức thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân bao gồm thông tin về khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại nhằm mục đích sau:

– Cung cấp, duy trì và cải thiện chất lượng, cung cấp dịch vụ/ sản phẩm

– Tạo kênh liên lạc nhanh chóng và tiện lợi nhất giữa Dr.Aroma và khách hàng

– Giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website hoặc sản phẩm/ dịch vụ do Dr.Aroma cung cấp

– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

Cách thức thu thập thông tin cá nhân

Dr.Aroma thu thập thông tin cá nhân khách hàng theo các cách sau:

Cách 1: Thông tin do khách hàng tự cung cấp cho Dr.Aroma

Cách 2: Thông tin Dr.Aroma thu thập qua lịch sử truy cập của quá trình khách hàng quan tâm hoặc sử dụng sản phẩm/ dịch vụ trên website thietbitaothom.com của Dr.Aroma

Cách 3: Thông tin khách hàng cung cấp tự nguyện cho bên thứ 3 mà khách hàng biết rõ thông tin này sẽ không được bảo mật và đã dồng ý cho phép bên thứ 3 sử dụng hợp pháp.Các loại thông tin được Dr.Aroma thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin sau của khách hàng:

– Tên

– Email

– Số điện thoại

– Địa chỉ

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong các trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dr.Aroma

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH và Dịch vụ HSVN Toàn Cầu

Trụ sở chính: Số 43, ngõ 165, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: cskh@hsvn.com.vn

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Dr.Aroma. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 khi không có sự cho phép của khách hàng trừ trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của Dr.Aroma bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân Khách hàng, Dr.Aroma sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý, đồng thời thông báo cho quý khách.

– Dr.Aroma yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính pháp luật của các thông tin đó.

– Dr.Aroma không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu các thông tin cá nhân do quý vị cung cấp không chính xác.