Dr.Aroma có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website: thietbitaothom.com

Khi phát sinh tranh chấp, Dr.Aroma sẽ đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Dr.Aroma với các bước sau:

– Bước 1:  Người mua hàng khiếu nại về hàng hóa/ dịch vụ qua email: cskh@hsvn.com.vn hoặc số điện thoại hotline: 090.185.6888

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng cuả Dr.Aroma sẽ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng. Tùy theo tính chất, mức độ của khiếu nại mà chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người mua. Trong thời gian sớm nhất, Dr.Aroma sẽ phản hồi lại ý kiến của khách hàng.